Wybory Sołtysa w Gminie Luzino

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Sychowa ale także Barłomina, Kochanowa, Tępcza, Wyszecina, Zelewa i Zielnowa wybierać będą Sołtysa na 5 letnią kadencję. Przypominam że w sołectwach w których jest tylko jeden kandydat na Sołtysa głosowanie odbywa się a aby kandydat został wybrany na Sołtysa musi zdobyć co najmniej 50% głosów na TAK. Poniżej przedstawiam listę kandydatów oraz składy Sołeckich Komisji Wyborczych.

Sychowo :

 1. MAGRIAN ANNA EMILIA,

wiek: 39 lat, zawód: technik ekonomista, zam. Sychowo

 

Barłomino:

 1. STENKA MARIUSZ ANDRZEJ,

wiek: 23 lata, zawód: murarz, zam. Barłomino

 

Kochanowo:

 1. TOKARSKA ŁUCJA URSZULA,

wiek: 58 lat, zawód: rolnik, zam. Kochanowo

Tępcz:

 1. BICHOWSKA-KREFT MAŁGORZATA DANUTA,

wiek: 40 lat, zawód: funkcjonariusz policji, zam. Tępcz

 1. LICAU MAŁGORZATA ROZALIA,

wiek: 60 lat, zawód: rolnik, zam. Tępcz

 

Wyszecino:

 1. HALMAN EWA,

wiek: 51 lata, zawód: technik łączności, zam. Wyszecino

Zelewo:

 1. MIOTK DARIUSZ JÓZEF,

wiek: 44 lata, zawód: rolnik, zam. Zelewo

 

Zielnowo:

 1. CHOJNOWSKI STANISŁAW,

wiek: 63 lata, zawód: rolnik, zam. Zielnowo

 1. JĘDRZEJCZYK JANUSZ,

wiek: 33 lata, zawód: dekarz, zam. Zielnowo

Koniec kadencji

Dzień dobry Państwu

Już w niedzielę 7 kwietnia 2019 roku w wielu wsiach naszej gminy odbędą się wybory sołtysów na kolejną kadencje. Ostatnie 6 lat były dla mnie bardzo bogate w nowe doświadczenia zarówno jako Sołtys Wsi Sychowo jak i Radny Gminy Luzino jednak pragnę oświadczyć iż nie będę startował w najbliższych wyborach. Dziękuje Państwu za obdarzenie mnie zaufaniem a nowemu Sołtysowi życzę chęci, wytrwałości i uporu w dążeniu do poprawy jakości życia w naszej wsi jak i całej gminie.

Z wyrazami szacunku

Michał Kummer

 

Wybory Sołtysów

7 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory sołtysa w sołectwach: Barłomino, Kochanowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo.

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalach wyborczych: w Szkole Podstawowej w Barłominie, Szkole Podstawowej w Sychowie (stara część szkoły), świetlicach wiejskich w Kochanowie, Tępczu, Wyszecinie oraz dla mieszkańców Zelewa i Zielnowa – w świetlicy wiejskiej przy OSP w Zelewie.

Kalendarz wyborczy

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:

 Data:

 

Czynność wyborcza:
do 5 marca 2019 r. podanie do publicznej wiadomości kalendarza wyborczego, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie
na terenie sołectwa
do 14 marca 2019 r.(w godzinach pracy urzędu)

 

zgłaszanie kandydatów do gminnej
i sołeckiej komisji wyborczej
15 marca 2019 r.   powołanie gminnej i sołeckiej komisji wyborczej
od 18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.

(w godzinach od 10.00 do 16.00)

 

zgłaszanie kandydatów na sołtysa
do 20 marca 2019 r. sporządzenie spisu wyborców
od 21 marca 2019 r.
do 28 marca 2019 r.
(w godzinach pracy urzędu) 
udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie)
7 kwietnia 2019 r.  (w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

wybory sołtysa

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów  będzie przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza od dnia
18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r w godzinach od 10.00 do 16.00.

Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Druk formularza zgłoszenia do pobrania. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of.Stutthofu 11 w Luzinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków  Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Barłominie, Kochanowie, Sychowie, Tępczu, Wyszecinie, Zelewie i Zielnowie przyjmowane są przez Wójta Gminy Luzino w Kancelarii  Urzędu Gminy przy ul. Of. Stutthofu 11 w Luzinie w terminie do 14 marca 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Druk zgłoszenia do pobrania.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy (sołectw, w których odbywają się wybory sołtysa), w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.

 Wójt Gminy

(-) Jarosław Wejer

Dotacja na wymianę urządzeń grzewczych i docieplanie budynków

Do 90 % bezzwrotnej dotacji na:

– WYMIANĘ/ MONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

– DOCIEPLENIE BUDYNKÓW 1 – RODZINNYCH

Wójt Gminy Luzino oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na:

– docieplenie (termomodernizacja) budynków mieszkalnych,

– wymianę lub montaż urządzeń grzewczych (kotłów i pomp ciepła do C.O.)

– instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne)

Program „Czyste powietrze”, realizowany jest przez Ministerstwo Ochrony Środowiska realizowanego przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundacja oferuje pomoc mieszkańcom przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.

Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie instalacje, na które możecie Państwo uzyskać dotację.

Miejsce spotkania :

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie

Termin spotkania:

Środa, 21.11.2018 r., godzina 19:00

Dzień seniora połączony z zabawą dla mieszkańców

Serdecznie zapraszamy na Dzień Seniora który odbędzie się 10 listopada 2018r o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie. Od godziny 20:00 wstęp będzie również dla mieszkańców wsi Sychowo. Zabawę umilać dla Państwa będzie zespół muzyczny MINI – MAX z Luzina.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 7 listopada.

Sołtys Michał Kummer wraz z Radą Sołecką wsi Sychowo

Wybory Samorządowe 2018 Gmina Luzino – Radni

Wybory do Rady Gminy Luzino – 21.10.2018 r. – wyniki

OKRĘG Nr 1

  Nazwisko Imiona Komitet Wyborczy

ilość głosów

1

TREPCZYK Wiesław Marian KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

301

2

MILLEK Michał Jan KKW ZL

161

  OKRĘG Nr 2    

1

RICHERT Dariusz Adam KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

208

2

LABUDDA Dorota Ewa KKW ZL

120

3

KULHAWIK Kazimierz KKW SĄSIEDZI

166

  OKRĘG Nr 3    

1

SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena KKW ZL

195

2

MEYER Aleksandra Stanisława KWW ALEKSANDRA MEYER

208

  OKRĘG Nr 4    

1

CEJROWSKI Stanisław Wacław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

219

2

MUTKA Marcin Krzysztof KKW ZL

262

  OKRĘG Nr 5    

1

KRYŻA Ryszard Antoni KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

201

2

SLAS Grzegorz Łukasz KKW ZL

263

  OKRĘG Nr 6    

1

PIĄTEK Sylwester Grzegorz KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

230

2

ZELEWSKI Marek Jarosław KKW ZL

197

  OKRĘG Nr 7    

1

FORMELA Bartłomiej Teodor KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano*

  OKRĘG Nr 8    

1

ENGELBRECHT Stanisław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

184

2

SIULKOWSKI-WYTWER Jacek KKW ZL

166

  OKRĘG Nr 9    

1

DAWIDOWSKI Zenon Daniel KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

211

2

KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek KKW ZL

172

  OKRĘG Nr 10    

1

MIOTKE Patryk Karol KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 11    

1

GROTH Ryszard Jan KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

123

2

BUDNIK Kazimierz Franciszek KKW SĄSIEDZI

52

3

TOKARSKA Łucja Urszula KKW-ŁT

188

  OKRĘG Nr 12    

1

SŁOWI Edmund KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

231

2

KUNZ Jakub Henryk KKW „JAKUB KUNZ”

275

  OKRĘG Nr 13    

1

TREPCZYK Sylwia Agnieszka KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

216

2

GAFFKE Rajmund Franciszek KKW ZL

67

  OKRĘG Nr 14    

1

STENKA Mariusz Andrzej KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 15    

1

LICAU Małgorzata Rozalia KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Luzino

W wyborach Wójta Gminy Luzino zarządzonych na dzień 21 października 2019r jako kandydat na Wójta Gminy Luzino został zarejestrowany tylko Wejer Jarosław Piotr zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobre.

Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy Luzino.

W okręgu wyborczym nr 12 tj Sychowo i Robakowo zarejestrowano dwóch kandydatów:

 • KUNZ Jakub Henryk, lat 33, zam Robakowo, zgłoszony przez KWW Jakub Kunz” lista nr 15
 • SŁOWI Edmund, lat 75, zam Luzino KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12

W okręgu wyborczym nr 13 tj Milwino i Dąbrówka zarejestrowano dwóch kandydatów:

 • TREPCZYK Sylwia Agnieszka, lat 39 zam Milwino, zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12
 • GAFFKE Rajmund Franciszek, lat 60 zam Milwino zgłoszony przez KWW ZL lista nr 13.