Zebranie wiejskie

Serdecznie zapraszam Państwa na zebranie wiejskie które odbędzie się 10 lutego 2014 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe.
  2. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych sołectwa w 2013 roku.
  3. Podział środków sołeckich na 2014 rok.
  4. Informacja Wójta Gminy na temat budżetu gminy na 2014 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie.

Sołtys wsi Sychowo
Michał Kummer