Pierwsza sesja Rady Gminy Luzino kadencji 2014 – 2018

sesja Rady Gminy LuzinoSzanowni mieszkańcy Gminy Luzino

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Luzinie zawiadamia, że zgodnie z Postanowieniem nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku, pierwsza sesja Rady Gminy Luzino odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 39 według następującego porządku:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Ślubowanie Radnych
  4. Wybór Przewodniczącego
  5. Wybór zastępcy Przewodniczącego
  6. Ślubowanie Wójta
  7. Zakończenie obrad Sesji

Zastępca Wójta

Marzena Meyer