W okolicach czerwca 2015 roku most w Gowinie będzie zamknięty, objazd przez Luzino

Otrzymałem obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 listopada 2014 roku który zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na :Urząd Gminy Wejherowo rozbiórka i budowa nowego mostu w Gowinie

  1. Rozbiórce istniejącego mostu w Gowinie
  2. Budowie nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę

Inwestycja będzie realizowana na części działek o nr:

  • 247, 255, 256, 271 obręb Gowino Gmina Wejherowo
  • 19, 20, 21 obręb Robakowo Gmina Luzino
  • 4, 12, 42 obręb Dąbrówka Gmina Luzino

Właściciele i użytkownicy w/w działek oraz ich sąsiadujących mogą w dniach 1 – 14 grudnia 2014 roku zapoznać się w zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać wnioski i zastrzeżenia. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wejherowo na Osiedlu Przyjaźni 6 w Wejherowie ( pokój 308 )  w poniedziałki od 7:30 do 16:30, wtorek – środa od 7:30 do 15:30 oraz piątek od 7:30 do 15:30.

Planowany termin rozpoczęcia rozbiórki i budowy nowego mostu to wakacje 2015 roku. Na czas trwania remontu przejazd w kierunku Wejherowa przez Gowino będzie niemożliwy. Poprowadzony zostanie objazd przez Luzino.