Oferta koloni dla rolników

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy przy organizacji kolonii letnich dla dzieci rolników z Paostwa Gminy.
Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 27.07 – 09.08.2015r.
Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.

  • Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może byd pokryta przez:
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Urzędy Gminy
  • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych

Czytaj dalej