Sprawność techniczna opryskiwaczy

KOMUNIKAT

w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina o obowiązku badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych – polowych i sadowniczych w cyklu 3-letnim. Obowiązek wykonania badań opryskiwaczy wynika z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.).
Ponadto informuję, że na podstawie analizy przeprowadzonych badań w latach 1996-2016 bardzo dużo opryskiwaczy na terenie powiatu Wejherowskiego, nie posiada aktualnych badań lub w ogóle nie zostało poddanych badaniom.

  • opryskiwacze używane do stosowania środków ochrony roślin należy poddać badaniom technicznym,
  • opryskiwacze, które nie są używane do stosowania środków ochrony roślin należy zgłosić do WIORiN Oddział w Pucku ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck (tel. 58/ 673 28 57 lub 58/ 673 40 13), w celu zdjęcia ich z ewidencji.

W związku z powyższym:
Wszystkie niezbędne informację na temat działających w regionie stacji kontroli opryskiwaczy znajduje się na stronie internetowej  http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin podlega karze grzywny (Dz.U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.).

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gdańsku

Źródło: zdjęcie pochodzi z materiałów prasowych firmy Dammann

UWAGA hodowcy trzody chlewnej

UWAGA HODOWCY

TRZODY CHLEWNEJ !!!

W związku z występowaniem na terytorium Polski Afrykańskiego pomoru świń

  1. Każdy ubój gospodarczy należy zgłosić min. 24 godziny przed jego dokonaniem lekarzowi terenowemu lub bezpośrednio powiatowemu lekarzowi weterynarii
  2. Mięso poddaje się badaniu w kierunku włośni
  3. Istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
  4. Przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwie: maty dezynfekcyjne, środki do dezynfekcji bieżącej, zabezpieczenie gospodarstwa przez wstępem osób nieupoważnionych

 

Za nieprzestrzeganie tych obowiązków przepisy prawa przewidują kary pieniężne.