Zebrania wiejskie 2017

Przypominam o zbliżających się zebraniach wiejskich w naszej Gminie. Harmonogram przedstawia się następująco:

  • Dąbrówka 01.02.2017 – 18:00 – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
  • Sychowo 08.02.2017 18:00 – Szkoła Podstawowa w Sychowie
  • Milwino 10.02.2017 18:00 – Remiza OSP Milwino

Zebranie wiejskie 2017

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 lutego /środa/ o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie wg proponowanego porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i sprawy regulaminowe

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.

3. Podział budżetu sołectwa na 2017 rok.

4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2017 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Sychowo

Michał Kummer