Zebranie Wiejskie w Sychowie – porządek obrad

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r /czwartek/ o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie przy ul. Szkolnej 4 wg proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017r
  3. Podział budżetu sołectwa na 2018 rok.
  4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2018 rok
  5. Sprawy różne
  6. Zakończenie zebrania

Sołtys Wsi Sychowo

Michał Kummer