Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w związku z planowanymi kontrolami gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji, w związku z wejściem w życie z dniem 28 lutego 2018 roku Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń z dnia 9 lutego 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz360) zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród sołtysów i mieszkańców Państwa Gminy w zwyczajowo przyjęty sposób zasad bioasekuracji w gospodarstwach, podlegających wymaganiom zawartym w/w/ rozporzadzeniu i informacji o planowanych kontrolach gospodarstw przez Inspekcję Weterynaryjną.

Kontrole gospodarstw zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w kwietniu 2018r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

Wioletta  Drygas-Bogucka

Załącznik:

1. Zasady bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, podlegających wymaganiom zawartym w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.