Dzień seniora połączony z zabawą dla mieszkańców

Serdecznie zapraszamy na Dzień Seniora który odbędzie się 10 listopada 2018r o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie. Od godziny 20:00 wstęp będzie również dla mieszkańców wsi Sychowo. Zabawę umilać dla Państwa będzie zespół muzyczny MINI – MAX z Luzina.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 7 listopada.

Sołtys Michał Kummer wraz z Radą Sołecką wsi Sychowo

Wybory Samorządowe 2018 Gmina Luzino – Radni

Wybory do Rady Gminy Luzino – 21.10.2018 r. – wyniki

OKRĘG Nr 1

  Nazwisko Imiona Komitet Wyborczy

ilość głosów

1

TREPCZYK Wiesław Marian KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

301

2

MILLEK Michał Jan KKW ZL

161

  OKRĘG Nr 2    

1

RICHERT Dariusz Adam KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

208

2

LABUDDA Dorota Ewa KKW ZL

120

3

KULHAWIK Kazimierz KKW SĄSIEDZI

166

  OKRĘG Nr 3    

1

SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena KKW ZL

195

2

MEYER Aleksandra Stanisława KWW ALEKSANDRA MEYER

208

  OKRĘG Nr 4    

1

CEJROWSKI Stanisław Wacław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

219

2

MUTKA Marcin Krzysztof KKW ZL

262

  OKRĘG Nr 5    

1

KRYŻA Ryszard Antoni KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

201

2

SLAS Grzegorz Łukasz KKW ZL

263

  OKRĘG Nr 6    

1

PIĄTEK Sylwester Grzegorz KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

230

2

ZELEWSKI Marek Jarosław KKW ZL

197

  OKRĘG Nr 7    

1

FORMELA Bartłomiej Teodor KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano*

  OKRĘG Nr 8    

1

ENGELBRECHT Stanisław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

184

2

SIULKOWSKI-WYTWER Jacek KKW ZL

166

  OKRĘG Nr 9    

1

DAWIDOWSKI Zenon Daniel KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

211

2

KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek KKW ZL

172

  OKRĘG Nr 10    

1

MIOTKE Patryk Karol KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 11    

1

GROTH Ryszard Jan KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

123

2

BUDNIK Kazimierz Franciszek KKW SĄSIEDZI

52

3

TOKARSKA Łucja Urszula KKW-ŁT

188

  OKRĘG Nr 12    

1

SŁOWI Edmund KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

231

2

KUNZ Jakub Henryk KKW „JAKUB KUNZ”

275

  OKRĘG Nr 13    

1

TREPCZYK Sylwia Agnieszka KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

216

2

GAFFKE Rajmund Franciszek KKW ZL

67

  OKRĘG Nr 14    

1

STENKA Mariusz Andrzej KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 15    

1

LICAU Małgorzata Rozalia KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Luzino

W wyborach Wójta Gminy Luzino zarządzonych na dzień 21 października 2019r jako kandydat na Wójta Gminy Luzino został zarejestrowany tylko Wejer Jarosław Piotr zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobre.

Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy Luzino.

W okręgu wyborczym nr 12 tj Sychowo i Robakowo zarejestrowano dwóch kandydatów:

  • KUNZ Jakub Henryk, lat 33, zam Robakowo, zgłoszony przez KWW Jakub Kunz” lista nr 15
  • SŁOWI Edmund, lat 75, zam Luzino KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12

W okręgu wyborczym nr 13 tj Milwino i Dąbrówka zarejestrowano dwóch kandydatów:

  • TREPCZYK Sylwia Agnieszka, lat 39 zam Milwino, zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12
  • GAFFKE Rajmund Franciszek, lat 60 zam Milwino zgłoszony przez KWW ZL lista nr 13.

Jasne zasady szacowania strat

W odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypominamy, że:

  • komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW;
  • przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór protokołu szacowania szkód znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne