Koniec kadencji

Dzień dobry Państwu

Już w niedzielę 7 kwietnia 2019 roku w wielu wsiach naszej gminy odbędą się wybory sołtysów na kolejną kadencje. Ostatnie 6 lat były dla mnie bardzo bogate w nowe doświadczenia zarówno jako Sołtys Wsi Sychowo jak i Radny Gminy Luzino jednak pragnę oświadczyć iż nie będę startował w najbliższych wyborach. Dziękuje Państwu za obdarzenie mnie zaufaniem a nowemu Sołtysowi życzę chęci, wytrwałości i uporu w dążeniu do poprawy jakości życia w naszej wsi jak i całej gminie.

Z wyrazami szacunku

Michał Kummer

 

Wybory Sołtysów

7 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory sołtysa w sołectwach: Barłomino, Kochanowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo.

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalach wyborczych: w Szkole Podstawowej w Barłominie, Szkole Podstawowej w Sychowie (stara część szkoły), świetlicach wiejskich w Kochanowie, Tępczu, Wyszecinie oraz dla mieszkańców Zelewa i Zielnowa – w świetlicy wiejskiej przy OSP w Zelewie.

Kalendarz wyborczy

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:

 Data:

 

Czynność wyborcza:
do 5 marca 2019 r. podanie do publicznej wiadomości kalendarza wyborczego, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie
na terenie sołectwa
do 14 marca 2019 r.(w godzinach pracy urzędu)

 

zgłaszanie kandydatów do gminnej
i sołeckiej komisji wyborczej
15 marca 2019 r.   powołanie gminnej i sołeckiej komisji wyborczej
od 18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.

(w godzinach od 10.00 do 16.00)

 

zgłaszanie kandydatów na sołtysa
do 20 marca 2019 r. sporządzenie spisu wyborców
od 21 marca 2019 r.
do 28 marca 2019 r.
(w godzinach pracy urzędu) 
udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie)
7 kwietnia 2019 r.  (w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

wybory sołtysa

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów  będzie przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza od dnia
18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r w godzinach od 10.00 do 16.00.

Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Druk formularza zgłoszenia do pobrania. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of.Stutthofu 11 w Luzinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków  Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Barłominie, Kochanowie, Sychowie, Tępczu, Wyszecinie, Zelewie i Zielnowie przyjmowane są przez Wójta Gminy Luzino w Kancelarii  Urzędu Gminy przy ul. Of. Stutthofu 11 w Luzinie w terminie do 14 marca 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Druk zgłoszenia do pobrania.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy (sołectw, w których odbywają się wybory sołtysa), w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.

 Wójt Gminy

(-) Jarosław Wejer