Gospodarka Komunalna

 

 

Zgodnie z Uchwałą XXIII/224/2016 z dnia 14 października 2016r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić:

Miesięczne stawki opłat za gromadzenie odpadów komunalnych
Liczba mieszkańców w sposób selektywny(segregowany) w sposób nieselektywny(wyłącznie w sposób zmieszany)
1 osoba 10,00 zł 20,00 zł
2 osoby 20,00 zł 40,00 zł
3 osoby 30,00 zł 60,00 zł
4 osoby 36,00 zł 72,00zł
5 osób 42,00 zł 84,00 zł
6 osób 48,00 zł 96,00 zł
7 osób 54,00 zł 108,00 zł
8 osób 60,00 zł 120,00 zł
9 osób 66,00 zł 132,00 zł
10 osób 72,00 zł 144,00 zł
11 osób 78,00 zł 156,00 zł
+1 +6 zł + 12 zł

Odpady wielkogabarytowe z terenu sołectw Sychowo, Milwino i Dąbrówka odebrane zostaną 14.06.2018 r

Więcej na stronie: http://bip.luzino.pl/2286.html