Historia

Z dawnych czasów w Sychowie zachował się starodawny dworek, który po II wojnie światowej został zaadaptowany na budynek szkolny. Dworek został zbudowany w 1908 r na pagórku , zabudowa w kształcie prostokąta, prowadzi do niej stara brukowa droga. W latach między wojennych właścicielem majątku był Bernard Gniot, była to bardzo mała wieś, mieszkał w niej tyle rodzin ile było potrzebnych do pracy na majątku.

Tereny ziemi sychowskiej zamieszkiwane były jeszcze przed naszą erą o czym świadczą wykopaliska prasłowiańskiego cmentarzyska ludności kultury wschodnio- pomorskiej. Historię tej miejscowości obrazuje również wykopalisko archeologiczne z 1973roku, odnaleziono dwa jedyne w Polsce okazy archeologiczne. Były to popielnica domkowa oraz popielnica z wyobrażeniem rąk. Oryginały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Do połowy XIX wieku obecna wieś Sychowo stanowiła wybudowanie Robakowa zwane Świechowem. Należało do właścicieli Wincentego i Feliksa von Warszewskich. W 1862r działka Warszewskich przeszła na Antoniego von Sychowskiego. Była to kaszubska rodzina szlachecka. Należy sądzić, że od ich nazwiska powstała nazwa Sychowo.

Sołtysi wsi Sychowo

Sołtys wsi Sychowo Michał KummerMichał Kummer 11.02.2013 – 07.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brakzdjeciaDariusz Młyński 01.06.2010 – 15.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miroslawneumuller Mirosław Neumuller 27.01.2003 – 17.02.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brakzdjeciaHelena Gołąbek 20.12.1994 – 27.01.2003