Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z art. 85 ust3 ustawy z dnia 3 października 2008r O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:Dz. U. z 2016r., poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy w Luzinie wydał decyzję GOP.6220.07.21.2015/16/ ak o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku do tuczu trzody chlewnej oraz budowę silosów paszowych i zbiornika do gnojowicy z niezbędnąinfrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 203/4 w m. Sychowo, obręb: Robakowo, gmina Luzino, powiat wejherowski, woj. pomorskie”.

Z treścią decyzji oraz wszystkimi dokumentami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Luzino, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, ul. 10 Marca 11, 84-242 Luzino.

Dane o przedmiotowej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska pod nazwą EKOPORTAL (karta nr 8/2016) – odnośnik do bazy dostępny na stronie internetowej bip.luzino.pl – zakładka Informacje o środowisku, oraz w Urzędzie Gminy Luzino, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, ul. 10 Marca 11, 84-242 Luzino.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino
  2. tablica sołectwa Sychowo – miejsce realizacji inwestycji
  3. BIP
  4. A/a
0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website