IV Sesja Rady Gminy Luzino – Uroczysta

MIESZKAŃCY GMINY

LUZINO

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż 30 grudnia 2014 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul. Szkolnej 13, odbędzie się IV sesja Rady Gminy Luzino według proponowanego porządku obrad:

Część I – /zwyczajna/ – godz. 10.00

 1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji, zatwierdzenie porządku obrad,

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024,

 2. zmiany budżetu gminy na 2014 rok,

 3. zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na 2015 rok,

 4. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy,

 5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

 1. odczytanie projektu uchwały,

 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

 3. dyskusja nad projektem uchwały,

 4. głosowanie uchwały.

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,

 2. odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

 4. odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Rady Gminy,

 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 6. głosowanie uchwały budżetowej.

Część II  – /uroczysta/ – godz. 12.00 

 1. Sprawy regulaminowe

 2. Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.

 3. Wręczanie nagród studentom, uczniom szkół średnich i gimnazjum.

 4. Występ chóru z Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.

 5. Wręczanie nagród uczniom szkół podstawowych.

 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Bartłomiej Formela

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website