Wybory Sołtysa w Gminie Luzino

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Sychowa ale także Barłomina, Kochanowa, Tępcza, Wyszecina, Zelewa i Zielnowa wybierać będą Sołtysa na 5 letnią kadencję. Przypominam że w sołectwach w których jest tylko jeden kandydat na Sołtysa głosowanie odbywa się a aby kandydat został wybrany na Sołtysa musi zdobyć co najmniej 50% głosów na TAK. Poniżej przedstawiam listę kandydatów oraz składy Sołeckich Komisji Wyborczych.

Sychowo :

  1. MAGRIAN ANNA EMILIA,

wiek: 39 lat, zawód: technik ekonomista, zam. Sychowo

 

Barłomino:

  1. STENKA MARIUSZ ANDRZEJ,

wiek: 23 lata, zawód: murarz, zam. Barłomino

 

Kochanowo:

  1. TOKARSKA ŁUCJA URSZULA,

wiek: 58 lat, zawód: rolnik, zam. Kochanowo

Tępcz:

  1. BICHOWSKA-KREFT MAŁGORZATA DANUTA,

wiek: 40 lat, zawód: funkcjonariusz policji, zam. Tępcz

  1. LICAU MAŁGORZATA ROZALIA,

wiek: 60 lat, zawód: rolnik, zam. Tępcz

 

Wyszecino:

  1. HALMAN EWA,

wiek: 51 lata, zawód: technik łączności, zam. Wyszecino

Zelewo:

  1. MIOTK DARIUSZ JÓZEF,

wiek: 44 lata, zawód: rolnik, zam. Zelewo

 

Zielnowo:

  1. CHOJNOWSKI STANISŁAW,

wiek: 63 lata, zawód: rolnik, zam. Zielnowo

  1. JĘDRZEJCZYK JANUSZ,

wiek: 33 lata, zawód: dekarz, zam. Zielnowo

Koniec kadencji

Dzień dobry Państwu

Już w niedzielę 7 kwietnia 2019 roku w wielu wsiach naszej gminy odbędą się wybory sołtysów na kolejną kadencje. Ostatnie 6 lat były dla mnie bardzo bogate w nowe doświadczenia zarówno jako Sołtys Wsi Sychowo jak i Radny Gminy Luzino jednak pragnę oświadczyć iż nie będę startował w najbliższych wyborach. Dziękuje Państwu za obdarzenie mnie zaufaniem a nowemu Sołtysowi życzę chęci, wytrwałości i uporu w dążeniu do poprawy jakości życia w naszej wsi jak i całej gminie.

Z wyrazami szacunku

Michał Kummer

 

Wybory Sołtysów

7 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory sołtysa w sołectwach: Barłomino, Kochanowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo.

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalach wyborczych: w Szkole Podstawowej w Barłominie, Szkole Podstawowej w Sychowie (stara część szkoły), świetlicach wiejskich w Kochanowie, Tępczu, Wyszecinie oraz dla mieszkańców Zelewa i Zielnowa – w świetlicy wiejskiej przy OSP w Zelewie.

Kalendarz wyborczy

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:

 Data:

 

Czynność wyborcza:
do 5 marca 2019 r. podanie do publicznej wiadomości kalendarza wyborczego, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie
na terenie sołectwa
do 14 marca 2019 r.(w godzinach pracy urzędu)

 

zgłaszanie kandydatów do gminnej
i sołeckiej komisji wyborczej
15 marca 2019 r.   powołanie gminnej i sołeckiej komisji wyborczej
od 18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.

(w godzinach od 10.00 do 16.00)

 

zgłaszanie kandydatów na sołtysa
do 20 marca 2019 r. sporządzenie spisu wyborców
od 21 marca 2019 r.
do 28 marca 2019 r.
(w godzinach pracy urzędu) 
udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie)
7 kwietnia 2019 r.  (w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

wybory sołtysa

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów  będzie przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza od dnia
18 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r w godzinach od 10.00 do 16.00.

Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Druk formularza zgłoszenia do pobrania. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of.Stutthofu 11 w Luzinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków  Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Barłominie, Kochanowie, Sychowie, Tępczu, Wyszecinie, Zelewie i Zielnowie przyjmowane są przez Wójta Gminy Luzino w Kancelarii  Urzędu Gminy przy ul. Of. Stutthofu 11 w Luzinie w terminie do 14 marca 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Druk zgłoszenia do pobrania.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy (sołectw, w których odbywają się wybory sołtysa), w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.

 Wójt Gminy

(-) Jarosław Wejer

Wybory Samorządowe 2018 Gmina Luzino – Radni

Wybory do Rady Gminy Luzino – 21.10.2018 r. – wyniki

OKRĘG Nr 1

  Nazwisko Imiona Komitet Wyborczy

ilość głosów

1

TREPCZYK Wiesław Marian KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

301

2

MILLEK Michał Jan KKW ZL

161

  OKRĘG Nr 2    

1

RICHERT Dariusz Adam KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

208

2

LABUDDA Dorota Ewa KKW ZL

120

3

KULHAWIK Kazimierz KKW SĄSIEDZI

166

  OKRĘG Nr 3    

1

SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena KKW ZL

195

2

MEYER Aleksandra Stanisława KWW ALEKSANDRA MEYER

208

  OKRĘG Nr 4    

1

CEJROWSKI Stanisław Wacław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

219

2

MUTKA Marcin Krzysztof KKW ZL

262

  OKRĘG Nr 5    

1

KRYŻA Ryszard Antoni KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

201

2

SLAS Grzegorz Łukasz KKW ZL

263

  OKRĘG Nr 6    

1

PIĄTEK Sylwester Grzegorz KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

230

2

ZELEWSKI Marek Jarosław KKW ZL

197

  OKRĘG Nr 7    

1

FORMELA Bartłomiej Teodor KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano*

  OKRĘG Nr 8    

1

ENGELBRECHT Stanisław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

184

2

SIULKOWSKI-WYTWER Jacek KKW ZL

166

  OKRĘG Nr 9    

1

DAWIDOWSKI Zenon Daniel KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

211

2

KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek KKW ZL

172

  OKRĘG Nr 10    

1

MIOTKE Patryk Karol KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 11    

1

GROTH Ryszard Jan KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

123

2

BUDNIK Kazimierz Franciszek KKW SĄSIEDZI

52

3

TOKARSKA Łucja Urszula KKW-ŁT

188

  OKRĘG Nr 12    

1

SŁOWI Edmund KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

231

2

KUNZ Jakub Henryk KKW „JAKUB KUNZ”

275

  OKRĘG Nr 13    

1

TREPCZYK Sylwia Agnieszka KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

216

2

GAFFKE Rajmund Franciszek KKW ZL

67

  OKRĘG Nr 14    

1

STENKA Mariusz Andrzej KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 15    

1

LICAU Małgorzata Rozalia KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

Zmiany w gospodarce komunalnej

UWAGA !!!!

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2016 roku w gminie Luzino, zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłat oraz terminy płatności za odpady komunalne.

Stawki opłat za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. nową metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie jak do tej pory gospodarstwo domowe. Rada Gminy przyjęła nową metodę ustalenia opłaty, gdyż daje ona możliwość różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej metody. Miesięczne stawki opłat będą wynosiły: 13 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 6 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Natomiast w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny) miesięczne stawki opłaty wynoszą 26 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości i 12 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości.

Termin płatności za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, z wyjątkiem stycznia 2016 roku, za który opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 lutego 2016 roku, razem z opłatą za miesiąc luty. Zatem od stycznia 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co miesiąc, do 15 – go dnia każdego miesiąca, a nie jak do tej pory co drugi miesiąc.

Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, przyjętej Uchwałą Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r.

Druki deklaracji są już dostępne na stronie internetowej gminy, jak też w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Of .Stutthofu 11 (pok. nr 3), w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 (pok. nr 14) oraz u sołtysów gminy.

Deklarację można składać osobiście w Kancelarii (pok. nr 3) Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of. Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 toku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa następujące koszty: odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienia funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK), w tym Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), odbiór raz w roku sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych oraz koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2016 koszt funkcjonowania w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie wynosił 1.701.618,60zł. Przyjęte przez Radę Gminy Luzino stawki opłat na 2016 rok zostały skalkulowane jako iloraz kosztów poniesionych na utrzymanie systemu przez liczbę mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem podziału na dwie stawki, w tym dla pierwszych trzech osób oraz czwartej i każdej kolejnej osoby, co pozwoli na zbilansowanie kosztów z przychodami funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami.

Informacja o funkcjonowaniu PSZOK-u i PZON-u.

Przypominamy mieszkańcom, iż w Luzinie przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, do których można przekazywać niektóre frakcje odpadów bezpłatnie (w ramach uiszczanej do Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami). Godziny otwarcia punktów są następujące: wtorki i czwartki 10.00-16.00, w soboty 9.00-14.00. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: http://www.sychowo.pl/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych w 2016 roku.

Informujemy, iż w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odpady komunalne, wiosną – w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku odbędzie się o coroczna akcja zbiórki (wystawka) komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych. W miejscowościach: Sychowo Milwino i Dąbrówka zbiórka odbędzie się 16.04.2016 roku

Wybory 2014 Gmina Luzino

Wyniki głosowania na Wójta Gminy Luzino

  Nazwisko Imiona OKW nr 1 OKW nr 2 OKW nr 3 OKW nr 4 OKW nr 5 OKW nr 6 OKW nr 7 Razem  
1 Brzeski Mieczysław 148 102 133 60 65 76 69 653 11%
2 Kunz Waldemar Adam 433 275 518 122 325 299 265 2237 38%
3 Wejer Jarosław Piotr 644 389 587 377 481 242 348 3068 51%
1225 766 1238 559 871 617 682 5958

Wyniki głosowania na Radnego Gminy Luzino w okręgu Dąbrówka Milwino Sychowo

  OKRĘG  Nr 10    
1 KUMMER Michał Karol KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA AKTYWNA GMINA 162
2 NADOLSKI Bronisław KWW NASZA GMINA-WSPÓLNYM DOBREM 157
3 GAFFKE Rajmund Franciszek KWW LUZINO NAJWYŻSZY CZAS NA ZMIANY 50
4 TREPCZYK Sylwia Agnieszka KWW TWÓJ SAMORZĄD SĄSIEDZKI 111
5 WINIARSKI Jacek Henryk KWW – ALTERNATYWA DLA LUZINA 8

Czytaj dalej

Wybory do Rady Gminy Luzino już za nami…

Radny Gminy Luzino Michał KummerEmocje już trochę opadły, teraz czas na refleksje. Chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i wybranie na Radnego Gminy Luzino. Mogę Państwu zagwarantować, że będę sumiennie wykonywał powierzone mi zadanie tak aby godnie Państwa reprezentować.

Jestem do Państwa dyspozycji, wszelkie uwagi bądź prośby można kierować mailowo bądź telefonicznie a niezbędne dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Z wyrazami szacunku

Michał Kummer

Radny Gminy Luzino kadencji 2014 – 2018

Darmowe porady prawne

W dniach 22 – 27 września 2014 roku prowadzona będzie akcja „Niebieski Parasol” której celem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje prawne będą udzielane w Ratuszu Miejskim na Placu Wejhera 8 w Wejherowie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 18:00 i w sobotę od 10:00  do 12:00 . Osoby pragnące skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszonę są o umówienie się na wizytę pod nr tel 58 355 05 60.