Brak światłowodu czyli o Internecie w Sychowie

internetNiestety w Sychowie jesteśmy „skazani” na bardzo słabej jakości internet od Telekomunikacji Polskiej (Neostrada) bądź internet przekazywany drogą radiową od firmy INTERKAR z Redy który w moim odczuciu mimo iż szybszy i mniej zawodny niż Neostrada wciąż pozostawia wiele do życzenia. Internetu mobilnego z sieci komórkowych takich jak Play, Plus, T-mobile czy Orange z racji limitu danych oraz bardzo dużych kosztów wogóle nie biorę pod uwagę.

Problem z dostępem do internetu rozwiązałoby przyłącze światłowodowe które jest stabilne tzn nie jest podatne na warunki atmosferyczne, nie występuje limit pobranych danych i jest znacznie szybsze oraz dużo tańsze od oferty Internetu Radiowego. Dla porównania przytoczę przykładową ofertę firmy Interkar. Obecne warunki techniczne internetu radiowego we wsi Sychowo ograniczają maksymalną prędkość pobierania do 4 Mb/s (między 24:00 o 12:00 do 8 Mb/s) i wysyłania do 1Mb/s za co należy każdego miesiąca uiścić opłatę w wysokości 59 zł. W przypadku internetu w technologi FTTH (światłowód) prędkość pobierania to 50 Mb/s (100 Mb/s od 0:00 do 8:00) a wysyłania to 5 Mb/s (10 Mb/s w godzinach 0:00 – 8:00) a koszt wynosi 50zł / miesiąc. Różnica jest kolosalna jednak na dzień dzisiejszy firma Interkar nie planuje prowadzić światłowodów przez naszą wieś. Co ciekawe mieszkańcy wsi Dąbrówka i Milwino już w II i III kwartale tego roku będą mieli możliwość przyłączenia się do internetu światłowodowego. Dlaczego wieś Sychowo została pominięty w planach? Tego nie wiem, mogę się tylko domyślać nie mniej właśnie przygotowuje oficjalne pismo do firmy Interkar oraz Sejmiku Województwa w tej sprawie.

Między czasie bardzo Państwa zachęcam do wypełnienia krótkiej ankiety dostępnej na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej która być może w przyszłości zaowocuje poprawą jakości dostępu do internetu w naszej wsi.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo ws rozbiórce mostu

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • art. 49 oraz art. 98 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

  • art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie z wniosku z dnia 08-10-2014 r., Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę na terenie: części działek nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo części działek nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino oraz części działek nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.60.2014.DC z dnia 12-01-2015 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Od w/w postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo z siedzibą Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Oryginał obwieszczenie można przeczytać tutaj

Ławki

Zakupione zostały cztery ławki a dzisiaj zakończyliśmy ich montaż. Dwie z nich stoją przy zatoczkach autobusowych na ul. Jana Pawła II a dwie kolejne na ul. Szkolnej przy ścieżce do szkoły i Kościoła.

lawki