VI Sesja Rady Gminy Luzino

sesja Rady Gminy LuzinoM I E S Z K A Ń C Y  G M I N Y  L U Z I N O
Z A W I A D O M I E N I E

Serdecznie zawiadamiam, iż 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 39 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Luzino według proponowanego porządku obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
01 grudnia 2014 roku,
12 grudnia 2014 roku,
30 grudnia 2014 roku,
28 stycznia 2015 roku.

Czytaj dalej

Pierwsza sesja Rady Gminy Luzino kadencji 2014 – 2018

sesja Rady Gminy LuzinoSzanowni mieszkańcy Gminy Luzino

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Luzinie zawiadamia, że zgodnie z Postanowieniem nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku, pierwsza sesja Rady Gminy Luzino odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 39 według następującego porządku:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Ślubowanie Radnych
  4. Wybór Przewodniczącego
  5. Wybór zastępcy Przewodniczącego
  6. Ślubowanie Wójta
  7. Zakończenie obrad Sesji

Zastępca Wójta

Marzena Meyer

Wybory Sołtysa wsi Sychowo

Sołtys wsi Sychowo Michał KummerDzień dobry Państwu

Nazywam się Michał Kummer i od dzisiaj jestem Sołtysem wsi Sychowo. Na wstępie chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i wybranie na to stanowisko. Dziękuje również za tak liczne przybycie na zebranie wiejskie.

Mam nadzieje że Państwa nie zawiodę a moja kadencja będzie owocna i polepszy jakość życia w naszej wiosce jak i całej gminie.

Z wyrazami szacunku

Michał Kummer

Sołtys wsi Sychowo