Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LUZINO
Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż
w Luzinie, przy ul. Przemysłowej 13

funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK w tym Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON.

Do PSZOK-u i PZON-u w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych takich jak:

 • zużyty, małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości
  nieograniczonej,
 • komunalne odpady wielkogabarytowe (typu meble), w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości nieograniczonej.
 • zużyte opony – w ilości 4 szt. rocznie od nieruchomości zamieszkałej.
 • niebezpieczne odpady, wydzielone z odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:
  farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki – w ilości nieograniczonej,
 • odpady budowlane, rozbiórkowe (tzw. „czysty gruz”) – w ilości do 5m3 rocznie od nieruchomości zamieszkałej.
 • odzież i tekstylia – w ilości nieograniczonej,
 • dodatkowo odpady zbierane selektywnie tj. papier, tektura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik (tworzywa sztuczne) i metale, odpady zielone bio – w ilości nieograniczonej;

W celu skorzystania z możliwości oddania wyżej wymienionych odpadów do PSZOK–u i PZON-u właściciele nieruchomości muszą okazać dokument potwierdzający ich zamieszkanie na terenie gminy Luzino.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH i
PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
czynny jest dla mieszkańców gminy Luzino w dniach:
Wtorki i czwartki w godzinach: 10:0016:00 , Soboty w godzinach: 9:00 -14:00

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website